انتخاب شوراياران محله ملاموسي

انتخاب شوراياران محله ملاموسي

در مورخه چهار شنبه ۶ آبان سال نود ،  در محل مسجد ملاموسي اعضاء شورایاران به دست مردم محله انتخاب شدند.

۱.علی وزیری

۲. عبدالقادر بازماندگان

۳.رضوان عاشقی

۴. احمد سمالی

۵. احمد خجسته‌نیا

انتخاب شورايارن محله آل كمال به روايت تصوير …

IMG_3449 IMG_3456 IMG_3467 IMG_3471

نوشته های مرتبط