بانک اطلاعاتی شورای اسلامی شهر قشم

مسئولین محترم شورای اسلامی شهر قشم در دوره های مختلف

در هر دوره انتخابات شورای اسلامی شهر توسط شهروندان عزیز صورت میگیرد. در زیر شما میتوانید اسامی منتخبین شورای اسلامی شهر قشم را در هر دوره مشاهده نمایید.

[ninja_tables id="16700"]