برخورد قاطع شهرداری با سد معبر واحدهای تجاری شهر قشم

برخورد قاطع شهرداری با سد معبر واحدهای تجاری شهر قشم

امروز صبح با حضور اکیپ اجرایی پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قشم، سد معبر انجام شده در پیاده روها توسط تعدادی از واحد تجاری برطرف شد.

لازم به ذکر است جمع آوری وسایل موجب سد معبر و رفع سد معبر هر روز تا زمان برطرف شدن این معضل در سطح شهر قشم ادامه خواهد داشت و در صورت تکرار مجدد توسط واحد صنفی، با اخذ دستور قضایی واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.

نوشته های مرتبط