برنامه شور زندگی

برنامه شور زندگی

برنامه هفتگی آموزش شهروندی شوُر زندگی سه شنبه ها پخش از لینک https://livekadeh.com/official/isar با حضور کارشناسان برجسته موضوع این هفته نقش والدین همسر در زندگی زناشویی چگونه یک‌رابطه خوب و موثر با خانواده همسر داشته باشیم؟ کارشناسان برنامه سرکار خانم دکتر فخرالسادات رضوی سرکار خانم دکتر موذنی سرکار خانم زهرا کامجویی

 

نوشته های مرتبط