تقدیر شورای شهر قشم از همت جمعی برای بازگشت نشاط به ورزش قشم

تقدیر شورای شهر قشم از همت جمعی برای بازگشت نشاط به ورزش قشم

به نام خدا

از ابتدای حضور در عرصه خدمت، رفع کمبود و نواقص زیرساختی امور ورزشی از اهم برنامه‌های شورا و از مطالبات بحق مردم بود، با افتتاح رسمی ورزشگاه تختی شهر قشم شاهد تحقق یکی ازبرنامه‌ها و مطالبات مردم فهیم و ورزش دوست جزیره قشم می‌باشیم.

رضایتمندی شما از این موضوع موجب شادی و خرسندی خادمین و منتخبین شما گردیده است. به نمایندگی از مردم قشم از همه دست اندر کارانی که با زحماتشان موجب بازگشت شور و نشاط به ورزشگاه قدیمی شهرمان شده اند یعنی عزیزان در وزرات ورزش و جوانان، سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم تشکر می نماییم.

اعضای شورای اسلامی شهر قشم

نوشته های مرتبط