دوره‌ یادگیری مهارت‌های زندگی در شهرداری قشم برگزار شد

دوره‌ یادگیری مهارت‌های زندگی در شهرداری قشم برگزار شد

دوره مهارت‌های زندگی با محوریت زندگی اسلامی در حوزه های کاهش آسیب اجتماعی، چگونگی رابطه والدین با دانش آموزان، ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی و ارتباط پرخاشگری والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان توسط کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قشم و واحد اجتماعی شهرداری قشم برگزار شد.

نوشته های مرتبط