رایزنی شورای شهر قشم با جمعی از جامعه دانشگاهی برای کار علمی در حوزه اعتیادزدایی از جامعه

رایزنی شورای شهر قشم با جمعی از جامعه دانشگاهی برای کار علمی در حوزه اعتیادزدایی از جامعه

شورای اسلامی شهر قشم پیرو نشست تخصصی با دستگاه قضا، سپاه و بهزیستی این شهرستان با محوریت آسیب‌های اجتماعی و تمرکز بر مسئله خانمان سوز اعتیاد، نشستی را با جمعی از جامعه دانشگاهی و متخصصان حوزه رهابخشی معتادین از چنگال بیماری اعتیاد برگزار کرد.

طی این نشست راهکارهای علمی و نوین ترک اعتیاد و جلوگیری از بازگشت بهبود یافتگان به اعتیاد دوباره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا اعتیادزدایی از شهر قشم بر مبنای برنامه‌ای علمی و کارشناسی ریل گذاری شود.

نوشته های مرتبط