ساحل تخمگذاری لاک پشت های قشم

ساحل تخمگذاری لاک پشت های قشم

روستای شیب دراز و سواحل گسترده آن محل حضور لاک پشتهای دریایی و لاک پشتهای منحصر به فرد پوزه عقابی است که همه ساله از اواسط اسفند ماه تا پایان خرداد برای تخمگذاری به این سواحل می آیند.هر لاک پشت در هر فصل تخمگذاری در حدود ۳۰۰ تخم طی ۳ مرحله در ۲۰ روز در چاله ای که خود می کند پنهان می کند که پس از دو ماه تخمها سر از خاک بر می آورند و به طرف نور مهتاب که در دریا منعکس است حرکت می کنند.

از شاهکارهای خلقت این است که بچه لاک پشتهایی که در این محل سر از تخم بر می آورند پس از ۳۰ سال که بالغ می شوند جهت تخمگذاری دوباره به زادگاه خود بر می گردند و تخمگذاری می کنند.دیدن لاک پشتهای پوزه عقابی در هنگام چاله کندن و تخمگذاری و دیدن بچه لاک پشتهای بسیار کوچک که از تخم بیرون می آیند و به طرف نور حرکت می کنند از جاذبه های اکوتوریستی جزیره پهناور قشم است. در سالهای اخیر سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری سازمان یونسکو به منظور مراقبت از این لاک پشت نادر و در حال انقراض کار نگهداری و رهاسازی بچه لاک پشتها را آغاز کرده است.

لاک‌پشت‌های پوزه عقابی که در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارند امسال نیز همانند گذشته با هدف تخم گذاری به سواحل روستای شیب دراز قشم آمدند. لاک‌پشت‌های پوزه عقابی هر ۳ تا ۴ سال یکبار به شرایط تخم گذاری می رسند که در دو مرحله و به فاصله دوهفته برای تخم گذاری به زادگاه خود بر می گردند.

لاک‌پشت‌های پوزه عقابی یکی از ۴ نوع لاک‌پشت سواحل خلیج فارس و یکی از دو گونه لاک‌پشتی است که در ایران تخم‌گذاری می‌کنند.

این لاک‌پشت‌ها در هر مرحله بین ۴۰ تا ۱۵۰ تخم می گذارند. فصل گذشته لاک‌پشت‌های پوزه عقابی در سواحل شیب دراز جزیره قشم بیش از ۹ هزار تخم گذاشتند و از این مجموع بیش از پنج هزار و ۸۰۰ بچه لاک‌پشت از تخم بیرون آمد. طرح حفاظت از لاک پشت های دریایی که ۱۱ سال پیش در ساحل شیب دراز قشم آغاز شد موجب افزایش ۹۰ درصدی تولد بچه لاک پشت ها شده است. تخم گذاری لاک‌پشت‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

%d8%aa%d8%ae%d9%85-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%be%d8%b4%d8%aa %d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%be%d8%b4%d8%aa %d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%be%d8%b4%d8%aa %d9%82%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%be%d8%b4%d8%aa %d9%82%d8%b4%d9%85-%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%be%d8%b4%d8%aa %d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d9%82%d8%b4%d9%85 %d9%84%d8%a7%da%a9%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8%db%8c

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *