لکه گیری معابر محله صاحب الزمان(عج) با آسفالت سرد

لکه گیری معابر محله صاحب الزمان(عج) با آسفالت سرد

🔵 لکه گیری معابر تمام محلات بافت قدیم با آسفالت سرد

🔹اعتبار: ۶ میلیارد ریال

🔹حجم آسفالت: یک هزار تن

🔹حجم پوشش: ۹ هزار مترمربع

🔹پیشرفت پروژه: ۴۵%

🔸این پروژه از سوی واحد فنی عمرانی شهرداری قشم در حال اجراست…

🔸پروژه در محله صاحب الزمان(عج) در حال اجراست…

نوشته های مرتبط