محله فينيها

محله

ردیف

نام و نام خانوادگی

محله امام حسین (علیه السلام )- فینیها ایثار ( سوپر مرکزی )

۱

احمد سرودی

۲

ابراهیم ماهیگیر

۳

هانی ماهیگیر

۴

علی بازماندگان قشمی

۵

موسی صیادی

۶

عبداله صیادی

۷

علیشاه ضیاء

۸

حسن نظری

۹

ابوذر نظری

۱۰

عابدین فینی

۱۱

علی فینی

۱۲

ابراهیم مظاهری

۱۳

غلام مظاهری

۱۴

حسین عبداللهی

۱۵

حاج موسی خادمی

۱۶

حجت عبداللهی

۱۷

امیر ذاکری

۱۸

حسین ذاکری

۱۹

جواد پور ذاکری

۲۰

عادل گلستانی

۲۱

حیدر پاروکش صیاد

۲۲

حسن پاروکش صیاد

۲۳

علی پاروکش صیاد

۲۴

خالد سرودی گلستانی

۲۵

مجید سرودی گلستانی

۲۶

غلام صادقی

۲۷

ابوالقاسم صادقی

۲۸

ابوالحسن صادقی

۲۹

فرشاد بهزادی

۳۰

نجف تارک

۳۱

رضا تارک

۳۲

محمد فیضی زاده

۳۳

جعفر دلارا

۳۴

مجید فینی

۳۵

مجید جعفری

۳۶

جعفر جعفری

۳۷

رضا جعفری

۳۸

محمد بهزادی

۳۹

قاسم ذاکری

۴۰

مجید ذاکری

۴۱

عاشور ذاکری

۴۲

عباس مرشدی

۴۳

اصغر رئیسی

۴۴

مجتبی ماهیگیر

۴۵

قاسم رئیسی

۴۶

محمد رئیسی

۴۷

محمود ناصری

۴۸

محمد ناصری

۴۹

شهربان دادوند

۵۰

محمد عسکری

۵۱

حسین عسکری

۵۲

اصغر تقی پور

۵۳

قنبر ماهیگیر

۵۴

محمد دادی خواه

۵۵

یوسف مرشدی

۵۶

احمد شبتاریانی

۵۷

حسن عبایی

۵۸

عباس فینی

۵۹

بشیر فینی

۶۰

حسین صیادی

۶۱

حسن گهره ای

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *