مراسم انتخابات شورایاران جدید محله توحید

مراسم انتخابات شورایاران جدید محله توحید

 

به استحضار اهالی محترم محله مسجد توحید می رساند؛روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ساعت ۱۹ در محل مسجد توحید با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قشم ، مراسم انتخابات شورایاران جدید محله برگزار می گردد، لذا از واجدین شرایط و معتمدین محله دعوت بعمل می آید تا ضمن حضور در مراسم،کاندیداتوری خود را جهت شرکت درانتخابات اعلام نمایند .اهالی محترم توجه د اشته باشند که فقط افرادی جایز به اخذ رای و ثبت نام بعنوان شورایار محله می باشند که محل زندگی آنها در محدوده محله توحید باشد.

 

نوشته های مرتبط