مراسم انتخابات شورایاران جدید محله هلری

مراسم انتخابات شورایاران جدید محله هلری

به استحضار اهالی محترم محله هلری می رساند؛روز چهارشنبه بیست و نهم دی ماه ۱۴۰۰ساعت ۱۹ در محل مسجد هلری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قشم ، مراسم انتخابات شورایاران جدید محله برگزار می گردد، لذا از واجدین شرایط و معتمدین محله دعوت بعمل می آید تا ضمن حضور در مراسم،کاندیداتوری خود را جهت شرکت درانتخابات اعلام نمایند .اهالی محترم توجه د اشته باشند که فقط افرادی جایز به اخذ رای و ثبت نام بعنوان شورایار محله می باشند که محل زندگی آنها در محدوده محله هلری باشد.

 

نوشته های مرتبط