نشست شورای و شهردار شهر قشم با مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان

نشست شورای و شهردار شهر قشم با مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان

نشست رییس و اعضای شورای و شهردار شهرقشم با جعفر احسانی فر مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان و هیأت همراه و ملک منصور کلانتری خاندانی مدیر حسابرسی شهرستان قشم در راستای چگونگی کسب درآمد شهرداری و چگونگی استفاده از آن در مسیر توسعه و رشدشهری برگزار شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان گفت؛ عملکرد شهرداری قشم در توسعه و رشد شهری یک عملکرد قابل دفاعی است و شهرداری های قشم ، بندرعباس ، کنگ و درگهان نسبت به دیگر شهرداری های استان خدمات خوبی را به شهروندان در حوزه های مختلف ارائه نموده اند.

در پایان حبیب بازماندگان قشمی بعنوان رییس شورا و دکتر میردادی شهردار شهر قشم دقایقی را به عملکرد شهرداری در مدت ۲ سال فعالیت شان پرداختند.

نوشته های مرتبط