هدف خدمت به مردم می باشد و باید در جهت رفاه شهروندان تلاش شود

هدف خدمت به مردم می باشد و باید در جهت رفاه شهروندان تلاش شود

در جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قشم با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید شد؛

هدف خدمت به مردم می باشد و باید در جهت رفاه شهروندان تلاش شود

اعضای شورای اسلامي شهر و شهردار قشم در این جلسه ضمن تبریک به ایشان بابت انتصاب به عنوان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و همچنین با بر شمردن و مرور خواسته های مردم ، تفاهم مجموعه شهرداری و شورای شهر با سازمان منطقه آزاد با روی کار آمدند دولتی مردمی و انقلابی را دور از انتظار ندانستند.

اعضای شورای شهر و شهردار قشم معتقدند با انتصاب دکتر فتح الهی و دیدگاهی که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد دارند حتما تقابل‌ها به تفاهم و خدمت به شهروندان منجر می شود.

رفع مشکلات و ساماندهی بافت قدیم شهر یکی از مسائلی بود که حاضرین در جلسه بر تسریع آن تاکید داشتند و خواستار هم افزایی در انجام امورات مرتبط با خدمت رسانی به شهروندان شدند.

اعضای شورای اسلامی و شهردار در این جلسه مشکل قطعی آب قشم را یکی از مطالبات به حق مردم عنوان کردند و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد نیز با پیگیری این مهم قول بر رفع آن در مدت زمان ۴۸ ساعته دادند.

دکتر فتح الهی مدیرعامل منطقه آزاد قشم نیز با بیان حل مشکلات مردم، ریل گذاری صحیح و کاربردی با وفاقی که در این دوره وجود دارد را خواستار شدند.

نوشته های مرتبط