کمیسیون بازار شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد

کمیسیون بازار شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد

کمیسیون بازار شورای اسلامی شهر قشم به ریاست حاج حبیب بازماندگان قشمی با هدف ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته و بازخوانی اولویت ها برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قشم در این نشست اعضا را در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای معافیت مالیاتی پروانه کسب‌های شهرداری و تشکیل اتحادیه‌های صنفی به منظور صدور پروانه قرار داد.

ضرورت تعمیر و بازسازی سرویس های بهداشتی، اتصال به انشعاب فاضلاب، راه اندازی پارکینگ و توسعه بازار بخشی دیگر از مباحث مطرح شده در این کمیسیون است.

نوشته های مرتبط