۱۴ فقره اخطاریه کتبی سد معبر و تخلفات ساختمانی در قشم صادر شد

۱۴ فقره اخطاریه کتبی سد معبر و تخلفات ساختمانی در قشم صادر شد

میرداد میردادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: این اخطاریه ها شامل صدور هشت فقره اخطاریه کتبی در حوزه سد معابر ایجاد شده توسط خودروهای تعمیراتی و صدور ۶ فقره اخطاریه کتبی در حوزه تخلفات ساختمانی و دپو نخاله در سطح محله های شهر قشم بوده است.

وی ادامه داد: براساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، رفع سد معبر در راستای حفاظت و حراست از معابر عمومی به عنوان حق همه شهروندان و نیز در راستای جلوگیری از بی انضباطی و هرج و مرج در معابر شهری جز وظایف شهرداری ها است.

شهردار قشم نظارت بر ساخت و سازها، جلوگیری از تغییر غیر مجاز کاربری ها و جلوگیری از تفکیک های غیر مجاز را از جمله وظایف پلیس ساختمان شهرداری قشم برشمرد.

میردادی عدم آگاهی برخی از قشموندان از قوانین مربوط به شهرداری را نیز از دیگر دلایل بروز تخلفات ساختمانی در این جزیره بر شمرد و توضیح داد: در خرید ملک مشکلات ناشی از تفکیک غیر مجاز، کاربری غیر مجاز و رعایت عقب نشینی به شهروندان می بایست آموزش داده شود.

نوشته های مرتبط