اجرای سایبان پایانه مسافربری غدیر شهرداری قشم 50 درصد پیشرفت دارد

اجرای سایبان پایانه مسافربری غدیر شهرداری قشم ۵۰ درصد پیشرفت دارد

اجرای سایبان پایانه مسافربری غدیر شهرداری قشم به ارزش ۲ میلیارد ریال به درخواست مسافران و دفاتر مستقر در پایانه توسط واحد فنی و عمرانی شهرداری قشم با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است و طی ۲ روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.

نوشته های مرتبط