بورس ایده

به بورس ایده شهرداری قشم خوش آمدید

شهرداری قشم در نظر دارد نسبت به جذب ایده های برتر جهت استفاده در امور سرمایه گذاری ابتدائاً در زمینه‌های اصناف و حمل و نقل اقدام نماید.
بدین منظور شهروندان محترم می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های خود را همراه با مشخصات فردی از طریق سایت شهرداری قشم، در مرحله اول به صورت کلی و بدون جزئیات (جهت حفظ حقوق مالکیت معنوی ایده) ارائه نمایند.
در صورتی که ایده یا طرح معرفی شده، مورد نیاز شهرداری در امور سرمایه گذاری باشد؛ جهت اقدامات بعدی با صاحب ایده مذاکره و اقدامات قانونی صورت می‌پذیرد.

ما چه ماموریت هایی را دنبال می کنیم​

ایجاد بستری برای شناسایی و برندسازی ایده‌ها، ایده‌پردازان، فناوران و مخترعان برتر

ارائه مشاوره‌های مالی و حقوقی به ایده‌پردازان، فناوران و سرمایه‌گذاران

ایجاد بستری برای فعالیت سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سرمایه‌گذار ملی

تسهیل و تسریع دسترسی به فناوری‌های نوین، ایده‌ها، ایده‌پردازان

با ما در ارتباط باشید