روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گرامی باد

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گرامی باد

فردوسی شاعر بزرگ حماسه سرای ایران است که اثری جاودانه در ادبیات ما خلق کرده است. در فرهنگ و ادب پارسی این شاعر گران قدرجایگاه والا و تاثیرگذاری دارد تا جایی که در تقویم ملی ایران روز ۲۵ اردیبهشت ماه را به نام این شاعر نام گذاری کرده اند.

فردوسی در طول دوران زندگی اش اثری خلق کرد که تاثیرگذاری آن در فرهنگ و تاریخ ادبیات ایران از هزاران کتاب فراتر است.

شاهنامه فردوسی اثری منظوم با بیش از ۶۰ هزار بیت است و درون مایه شاهنامه بر اساس آزادخواهی و آزادگی مردم ایران است و به سه دوره اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم می شود.

نوشته های مرتبط