شهرسازی و معماری

عبدالله رحیمی مسوول شهرسازی و معماری
عبدالله رحیمی مسوول شهرسازی و معماری

مسئول سرمایه انسانی: عبدالله رحیمی

مدرک تحصیلی: ..

شماره تماس شهرداری: ..

شماره داخلی واحد: ..

 

شرح وظایف واحد:

یکی از مهمترین واحد های شهرداری واحد شهرسازی است که به طور کلی عمران وآبادانی شهر و کلیه امور شهرسازی ، ساختمانی تحت نظر آن انجام می شود . در شهرداریهای بزرگ معاون شهرسازی و در شهرداریهای کوچک مسئول شهرسازی عهده دار انجام این وظایف می باشد.

صدور پروانه ساختمانی

صدور گواهی عدم خلاف

تمدید پروانه ساختمانی

صدور گواهی پایان ساخت

رسیدگی به امور تفکیک و افراز زمین

صدور مجوز انشعاب آب ، برق و گاز (پاسخ استعلام اداره مربوطه جهت بلامانع بودن واگذاری انشعاب)

صدور مجوز انجام معامله(پاسخ استعلام دفاتر ثبت اسناد و املاک جهت بلامانع بودن انجام معامله) در صورت عدم وجود واحد تملکات در شهرداری امور تملک جهت تعریض معابر و یا احداث معابر جدید و یا اراضی با کابری فضای سبز پیش بینی شده در طرح های جامع و هادی و اراضی مورد نیاز شهرداری به عهده این واحد است.

در شهرداریها در صورت عدم وجود واحد تخلفات ساختمانی وظایف مربوط به آن (جلوگیری از تخلفات ساختمانی – تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده صد و کلیه امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ماده صد) به عهده این واحد است.