عزم پارلمان شهری قشم برای تقویت روند مقابله با آسیب‌های اجتماعی

عزم پارلمان شهری قشم برای تقویت روند مقابله با آسیب‌های اجتماعی

???? حاج حبیب بازماندگان قشمی، رییس شورای اسلامی شهر قشم:
????شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم با تمام توان پای کار هستند.
????عزم شورای شهر بر آن است که خروجی جلسات باید اقدام عملیاتی برای دستیابی به نتایجی محسوس و ملموس باشد.

???? امید مهدوی‌مجد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم:
????رصد عملکرد شورای اسلامی شهر قشم بیانگر مثمر ثمر بودن جلسات آن است.
????تمامی مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شهرستان باید در این مسیر منسجم شوند و ایفای نقش داشته باشند.

???? رضا صفایی، رییس دادگستری شهرستان قشم:
????برنامه اصولی در حوزه مهار و مدیریت اعتیاد نیازمند توجه به سه بُعد قبل، حین و بعد از درمان است.
????عملکرد اصولی در مرحله پیشگیری از ورود به سایر مراحل جلوگیری می‌کند.
????افزایش مراکز تفریحی-ورزشی بویژه ایجاد پارک بانوان از ضرورت‌ها و نیازهای قشم است.

???? سرهنگ حجت‌ اميری کیا، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم؛
????فراهم‌سازی مقدمات برای جلوگیری از بازگشت معتادین درمان شده به وضع سابق نظیر ایجاد اشتغال برای آنان از جمله اقدامات زیربنایی در حوزه مهار و مدیریت اعتیاد در سطح شهرستان است.

???? اسماعیل کیانی، رییس بهزیستی شهرستان قشم:
????هزینه در پیشگیری به کاهش هزینه‌های سنگين درمان می‌انجامد.
????بهزیستی برای کسب موفقیت حداکثری در مأموریت‌های بسیار گسترده تعريف شده برای آن نيازمند حمایت فراسازمانی است.

???? مهندس مریم خادمی، نایب رییس شورای اسلامی شهر قشم:
????شورای شهر قشم سالم‌سازی جامعه را به عنوان یکی از مهمترین رسالت‌ها دنبال می‌کند.
????مهار و مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیازمند نقشه راهی جامع با سهم تعریف شده برای هر مسوول و بررسی بازخوردها است.

???? دکتر احمد شب‌تاریانی، عضو شورای اسلامی شهرقشم:
????آسیب‌های اجتماعی دغدغه اساسی شورای شهر است.
????سرانه امکانات فرهنگی ورزشی بافت قدیم نزدیک به صفر است و ارتقای آن باید به عنوان مؤلفه ای مهم در کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد توجه باشد.

???? بی‌بی‌مریم پیرزنده، عضو شورای اسلامی شهر قشم:
????انسجام، لازمه تلاش مشترک و اثربخش برای مهار و مدیریت آسیب‌های اجتماعی است.

???? دکتر محمدرضا اسلامی، عضو شورای اسلامی شهر قشم:
????بیکاری، فقر فرهنگی، دوستان نا باب و کم کاری مسوولان از فاکتورهای ازدیاد اعتیاد به شمار می‌رود.
????اصالت فرهنگی جزیره قشم نیازمند حراست است.
????علاوه‌ بر تجمیع بودجه های اندک و پراکنده برای انجام اقدامی اساسی، باید برای انجام‌ اموری که نیاز به هزینه ندارد نیز برنامه ریزی شود.

???? دکتر میرداد میردادی، شهردار قشم:
????اعتیاد بیماری خانمان سوزی است که باید درمان آن برای اثربخشی، جامع و همه جانبه باشد.
????توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ورود بیماران بهبود یافته به بازار کار یک ضرورت است.
????اقدام اساسی نیازمند برنامه ریزی و تعیین سهم هر مجموعه است و شهردار برای ایفای نقش خود از آمادگی کامل برخوردار است.

نوشته های مرتبط