پروژه پیاده رو سازی خیابان محله زیرانگی

پروژه پیاده رو سازی خیابان محله زیرانگی
🔵 پروژه پیاده رو سازی خیابان محله زیرانگی
🔹اعتبار: ۸ میلیارد ریال
🔹حجم عملیات: ۱۶۰۰ مترمربع
🔹پیشرفت پروژه: ۱۰%
🔸این پروژه از سوی واحد فنی عمرانی شهرداری قشم در حال اجراست…
🔹 لینک عضویت در گروه اطلاع رسانی ایتا شهرداری قشم
نوشته های مرتبط