پیشرفت پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر قشم به ۸۰ درصد رسید

پیشرفت پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر قشم به ۸۰ درصد رسید

پیشرفت پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر قشم به ۸۰ درصد رسید

????جزئیات:
????اعتبار: ۲۴ میلیارد ریال
????زیرسازی: ۲ هزار و ۵۳۰ مترمکعب
????قیرپاشی و آسفالت: ۱۲ هزار و ۶۵۰ مترمربع
????پیشرفت: ۸۰ درصد
????زمان تقریبی بهره برداری: خرداد ۱۴۰۱

نوشته های مرتبط