پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه دیوار حائل آرامستان زیرانگی

پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه دیوار حائل آرامستان زیرانگی

پروژه احداث دیوار حائل آرامستان زیرانگی با هدف هدایت آب های سطحی و پیشگیری از خسارت ناشی از بارندگی‌ به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی رسید.

این پروژه با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال به طول ۶۰۰ متر در حال اجراست و برآورد می شود تا در آذرماه به بهره برداری برسد.

نوشته های مرتبط