یکصدوبیست و دومین جلسه صحن شورای اسلامی شهر قشم برگزار شد

یکصدوبیست و دومین جلسه صحن شورای اسلامی شهر قشم برگزار شد

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر قشم، یکصد و بیست و دومین جلسه صحن شورای اسلامی، امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه برگزار گردید.

عملکرد شهرداری و پیشرفت پروژه های عمرانی شهر از مواردی بود که در صحن شورای اسلامی شهر قشم مطرح و بررسی شد.

نوشته های مرتبط