مزایده

مزایده های شهرداری قشم

آرشیو مزایده ها
آگهی فروش آهن آلات اسقاطی
فروردین ۱۸, ۱۴۰۱۶ ماه قبل
مزایده شهرداری قشم
آذر ۱۹, ۱۳۹۸۳ سال قبل
مزایده مغازه های شهرداری قشم
دی ۱۹, ۱۳۹۶۵ سال قبل
مزایده مینی بوس شهرداری
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵۶ سال قبل
مزایده ماشین
دی ۲۸, ۱۳۹۴۷ سال قبل
مزایده مغازه
دی ۲۸, ۱۳۹۴۷ سال قبل