میز خدمت

میز خدمت چیست و چه خدماتی ارائه  میدهد؟

به استناد بند ۲ ماده (۱۸) و در اجرای ماده (۱۷) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان “حقوق شهروندی در نظام اداری” به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸‏‏/۱۲‏‏/۹۵ و به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی، “دستورالعمل میزخدمت” به شرح پیوست ابلاغ می گردد. دستگاه های اجرایی و استانداری ها مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل مذکور و آموزش متصدیان میزخدمت اقدام نموده و نماینده تام الاختیار خود را حداکثر طی مدت یک ماه از ابلاغ، به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی کنند.

با توجه به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است علاوه بر نظارت بر اجرای دستورالعمل مذکور و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه های اجرایی، گزارش عملکرد اجرای این دستورالعمل را هر شش ماه یک بار به شورای عالی اداری ارائه کند، لذا ضرورت دارد تمامی دستگاه های اجرایی گزارش نتایج اقدامات مرتبط را  به سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای استانی مربوط به موقع ارسال کنند. استانداران مسئول نظارت عالیه بر اجرای میز خدمت در واحدهای استانی هستند. این دستورالعمل جایگزین بخشنامه شماره ۷۱۹۳‏‏/۲۰۰ مورخ ۳۰‏‏/۳‏‏/۱۳۹۰ می شود.

 

 شکایات ، انتقادات و پیشنهادات
شکایات ، انتقادات و پیشنهادات
ثبت و پیگیری شکایت، انتقاد و پیشنهاد

شهروندان عزیز در صورتیکه شکایت، انتقاد یا پیشنهادی داشته باشند میتوانند از طریق این بخش از میز خدمات اطلاعات مربوطه را ثبت و با دریافت کد رهگیری ، پیگیری نمایند.

وقت ملاقات با شهردار
وقت ملاقات با شهردار
ثبت و پیگیری وقت ملاقات با شهردار

شهروندان عزیز در صورتیکه  نیاز به جلسه حضوری با شهردار داشته باشند میتوانند از طریق این بخش از میز خدمات درخواست خود را ثبت و با دریافت کد رهگیری ، پیگیری نمایند. 

فرایندها
فرایندها
شرح فرایندهای مهم در شهرداری قشم

در این بخش از میز خدمت،فرایندهای مهم نظیر دریافت پروانه کسب، تمدید، ابطال، و سایر فرایندهائی که در شهرداری انحام میگردد تشریح می‌شود.

اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس بخشهای مختلف شهرداری

در این بخش از میز خدمت، تلفنهای بخشهای مختلف در اختیار شهروندان عزیز قرار میگیرد

شکایت، انتقاد و پیشنهاد

ثبت و پیگیری شکایت، انتقاد و پیشنهاد

شکایت، پیشنهاد و انتقاد

ثبت و پیگیری
کلیک کنید

ملاقات

درخواست و پیگیری وقت ملاقات با شهردار

وقت ملاقات

ثبت و پیگیری وقت ملاقات با شهردار
کلیک کنید

فرایندها

فرایندهای مهم در شهرداری قشم

فرایندها

نحوه اجرای فرایندهای مهم در شهرداری
کلیک کنید

اطلاعات تماس

راههای ارتباطی با مسئولین شهرداری

راههای ارتباطی

اطلاعات تماس با واحدهای مختلف شهرداری
کلیک کنید