شهرداران قشم

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات تاریخ تولد مدت خدمت سمت
۱ عبدالرحمن ناظمی دیپلم ۱۳۰۷ ۹ سال شهردار
۲ داریوش افراسیابی دیپلم ۱۳۱۹ ۳ ماه سرپرست
۳ سید محمد حسینی دیپلم ۱۳۲۰ ۱۴ ماه سرپرست
۴ محمد قدس دیپلم ۱۳۱۹ ۴ سال سرپرست
۵ محمد علی کمالیان دیپلم ۱۳۱۴ ۱۰ ماه سرپرست
۶ محمد رشاد صابری فوق دیپلم ۱۳۲۵ ۱ سال شهردار
۷ محمد رفیع پور مولوی فوق دیپلم ۱۳۳۰ ۴سال شهردار
۸ حمزء رهگشا کارشناس —– ۱۷ ماه شهردار
۹ محمد عقیل مدنی پایان ابتدایی ۱۳۱۰ ۱ ماه سرپرست
۱۰ جلال دهقان دیپلم —– ۱۴ ماه شهردار
۱۱ عبدالجواد ناظمی دیپلم —— ۵سال و ۶ ماه شهردار
۱۲ جلال دهقان دیپلم —— ۳سال و ۲ ماه شهردار
۱۳ نعمت ا… پیرمرادری دیپلم ۱۳۲۲ ۶ ماه شهردار
۱۴ محمد حسن ملک فوق دیپلم —— ۱سال و ۳ ماه شهردار
۱۵ عبدالکریم فضلعلی کارشناس —— ۲سال و ۸ ماه شهردار
۱۶ جلیل شمشیری میلانی کارشناس ۱۳۲۵ ۱ سال و ۴ ماه شهردار
۱۷ احمد سمالی زاده قشمی پایان دوره ابتدایی ۱۳۲۴ ۳ ماه سرپرست
۱۸ علی بازماندگان قشمی کارشناس ۱۳۴۹ ۴ سال شهردار
۱۹ نادر صالحی دیپلم ۱۳۴۹ ۳ ماه سرپرست
۲۰ حسین فینی کارشناس ۱۳۵۲ ۴ سال شهردار
۲۱ علی بازماندگان قشمی کارشناس ۱۳۴۹ ۶ سال شهردار
۲۲ تراب ذاکری قشمی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و بازار یابی ۱۳۶۲ ۷ ماه شهردار
۲۳ احمد رحیمی هلری کارشناس مدیریت بازرگانی ۱۳۵۳ ۳ ماه سرپرست
۲۴ ابراهیم رستم گورانی کارشناس ارشد جغرافیا(برنامه ریزی شهری). ۱۳۶۱ ۹ ماه شهردار
۲۵ محمد مسطوری قشمی کارشناس مدیریت بازرگانی ۱۳۵۴ ۱ سال و ۵ماه شهردار
۲۶ احمد رحیمی هلری کارشناس مدیریت بازرگانی ۱۳۵۳ ۲ سال و ۳ ماه شهردار
۲۷ محمد محمدی کارشناس مهندسی عمران ۱۳۴۸ ۲ ماه سرپرست
۲۸ سیدمسعود آل عبایی کارشناسی ۱۳۶۵ در حال خدمت شهردار

 

یک پاسخ بنویسید